Jakie kryteria oceny pracownika wybrać?

Praca, biznesmen
Napisał: www.s-lab.pl
Na podstawie: www.s-lab.pl
Czym jest ocena pracowników? Jest to podstawowe narzędzie zarządzania zasobami ludzkimi w firmie które pozwala na dozorowanie i kontrolowanie pracy (między innymi, kompatybilności z zatwierdzonymi standardami), efektywności osób zatrudnionych w organizacji. Tego typu ocena pracowników (serwis) pełni funkcje: informacyjną (zwaną również funkcją ewaluacyjną), motywacyjną, decyzyjną, rozwojową, edukacyjną – jeżeli ocena zawiera w sobie kanony organizacyjne (przykładowo kompatybilność postępowania z przyjętym kodeksem etycznym) staje się elementem tworzącym zachowania, nierzadko także w sferze prywatnej. Na przestrzeni minionych lat utworzono kilka głównych nurtów, które zezwalają na prawidłową ocenę, a wśród nich różnorakie wskaźniki. Te są komponowane bezpośrednio w każdym przedsiębiorstwie.

Bierze się albowiem pod uwagę jej indywidualne potrzeby oraz oczekiwania. Oceny okresowe pracowników pozwalają oczywiście na poprawę stanu w firmie. Wylicza się kilka rodzajów ocen tego typu a wśród nich powszechnie używaną jest ocena 360 stopni. Dzięki niej ocena pracownika sprawdzana jest poprzez rozmowy nie tylko z ocenianym podwładnym, ale również jego środowiskiem zawodowym.

Tu głównie sięga się po wypowiedzi managerów, kolegów czy nawet klientów, z którymi podwładny współpracował. W największej ilości przypadków system ochrony pracowników zyskuje rodzaj formularzy, gdzie ujęte są kategorie podlegające ocenie wraz ze stopniem w jakim dany pracownik pełni przyjęte standardy w danej dziedzinie. Często obszary te ulegają dywersyfikacji ze względu na dział firmy oraz miejsce stanowiska w strukturze organizacyjnej. Oceny mogą przybierać formę: skal behawioralnych, ocen opisowych, rejestracji zdarzeń krytycznych (celowych lub negatywnych), rankingów pracowniczych, rozmów oceniających.

Powiązane z systemem honorariów stają się ważnym czynnikiem kształtującym politykę personalną każdej firmy. Ocenianie pracowników jest procesem, gdzie dokonywane jest wartościowanie cech osobowych, postaw, zachowań oraz poziomu sporządzania desygnowanych zadań. Ocenianie jest przeprowadzane cyklicznie, ma zatem istotę procesu długotrwałego. Właściwie przeprowadzona diagnostyka wydajności i efektywności pracowników pełni rolę motywacyjną i komunikacyjną.

Jest także
Narada pracowników firmy
Napisał: Ted Eytan
Na podstawie: http://www.flickr.com
źródłem wielu wartościowych informacji o pracownikach, stanowiskach pracy oraz ich obustronnych relacjach. Ocena pracownika jest również wykonalna dzięki technice jaką jest technika wydarzeń krytycznych. W tym przypadku zbiera się dane odnośnie sukcesów oraz błędów ocenianego w zakreślonym czasie. Dzięki temu manager ma dobry obraz całkowitych dokonań pracownika.

To z której techniki korzysta dane przedsiębiorstwo zależy od profilu działalności i zapotrzebowania w danym momencie. Zwykle taka ocena pracownika robiona jest raz w roku i głównie od jej rezultatu zależy gratyfikacja czy kariera danego podwładnego. Wyniki ocen pozwalają także na ich weryfikację. Te dane pozwalają podjąć właściwe decyzje o przydzieleniu przykładowo kolejnych szkoleń.

Opublikowany przez Administrator w dniu 2014-10-15 07:15:06
Tagi: firmy, wyniki, technika, przedsiębiorstwo