Do czego używane są odlewy?

Odlewy
Na podstawie: www.alwro.com.pl
Aluminium jest glinem w postaci metalicznej, który możemy znaleźć na znanej nam wszystkim tablicy Mendelejewa pod znakiem Al. Aluminium jest doskonałym przewodnikiem energii cieplnej oraz elektryczności.Dzięki posiadaniu na własnej pokrywie odpowiedniego tlenku, jest niezmiernie odporny na korozję, szkodliwą działalność wody, czy przeróżnych kwasów. Aluminium wydobywa się rud, nazywanymi boksytami, których nie znajdziemy w Polsce, należy je w takim razie importować. Wytwarzanie aluminium z boksytów to długi proces elektrolizy, który wymaga ogromnych ilości energii elektrycznej. Jedyna huta w Polsce, która wytwarza aluminium z boksytów, znajduje się w Koninie.

Zróżnicowanie cech rozmaitych metali i stopów metali wyklucza czynność taką jak obróbka cieplna w jednakowej temperaturze. Często stosowaną drogą otrzymywania metali jest właśnie obróbka cieplna, za pomocą której tworzywo staje się bardziej plastyczne i możliwe jest przeprowadzenie tzw. prasowania lub walcowania. W procesie takim jak hartowanie indukcyjne relewantne jest często podgrzewanie nie tylko bazy, lecz też stosowanych narzędzi. Efektem jest unikanie rozmaitych zniekształceń i pęknięć w stopach.

Związki różnych metali, np. siluminy czynią możliwym proces taki jak obróbka cieplna podczas utwardzania dyspersyjnego. Innego rodzaju obróbka cieplna polega na przesycaniu oraz starzeniu. Wyżarzanie to zabieg obróbki cieplnej, który polega na nagrzaniu metalu do odpowiedniej temperatury, wygrzaniu w tej temperaturze oraz na ostudzeniu do temperatury otoczenia. Wyżarzanie używa się do zmiękczenia stali przed walcowaniem na zimno, usunięcia naprężeń materiałowych, modyfikacji struktury krystalicznej oraz zmiany właściwości fizycznych lub materiałowych.

W zależności od oczekiwanego efektu wyróżnić można następujące rodzaje wyżarzania: wyżarzanie zupełne, normalizowanie, sferoidyzację, rekrystalizację, wyżarzanie odprężające, wyżarzanie ujednorodniające, grafityzację, stabilizowanie, odpuszczanie, wyżarzanie czyste, wyżarzanie do maksymalnej miękkości, wyżarzanie jasne, wyżarzanie kąpielowe i wyżarzanie płomieniem (sprawdź). Stopy aluminium niezwykle często poddaje się obróbce cieplnej. Jednym z tego rodzaju procesów jest wyżarzanie, który polega na wygrzaniu materiału do jakiejś temperatury, utrzymaniu przy tej temperaturze oraz następnym wolnym ostudzaniu. Odpuszczanie jest obróbką cieplną, która polega na wygrzaniu zahartowanej stali w temperaturach 150˚C- 700˚C, a następnie studzeniu w ustalonym czasie do temperatury otoczenia. Celem odpuszczania jest eliminacja kruchości i naprężenia własnego metalu.

Z kolei rodzajem obróbki cieplnej poprawiającej plastyczność materiału, ale obniżającym jej wytrzymałość jest przesycanie. Przesycanie to nagrzanie stopu do temperatury, która będzie wyższa od temperatury granicznej drugiego składnika, wygrzaniu jej w określonej temperaturze oraz szybkim schłodzeniu. Cały proces ma na celu zatrzymać rozpuszczony składnik w roztworze stałym. Materiał poddany przesycaniu jest mniej twardy i wytrzymały. Aby pozbyć się nadmiaru jakiegoś składnika oraz wzmocnić wytrzymałość stali stosuje się obróbkę cieplną nazywaną starzeniem.

Starzenie polega na nagrzaniu stopu, który wcześniej został przesycony do temperatury poniżej granicznej stopnia rozpuszczalności drugiego składnika. Następnie wygrzaniu go w tej temperaturze i schłodzeniu. W wyniku tej obróbki cieplnej pogorszeniu ulega plastyczność materiału. Więcej na http://alwro.com.pl/.

Opublikowany przez Administrator w dniu 2014-10-10 07:20:12
Tagi: obróbka cieplna, materiał